Contacts for Llangwm Choir

Cysylltiadau

Pob ebost i:

Os hoffech chi ymuno â'r côr ( ni ofynnir i chi ganu ar ben eich hun) neu os hoffech chi drefnu cyngerdd, cysylltwch ag un o'r aelodau isod:

Cyfarwyddwr Cerdd:

Bethan Smallwood B.Mus

Bron Graig, Llangwm, Corwen LL21 0RL

Tel:01490420500 Mob:07714155161

Llywydd

Trebor Lloyd Evans

Tel: 01490420735

Mob: 07767332457

Ysgrifennydd

Owain Rhys Evans,

Ebost: evans.rhys@yahoo.co.uk

Tel: 07855441902

Trysorydd

Trystan Edwards, Hafotty Wen, Pentrellyncymer, Cerrigydrudion

Cyfeilydd:

Gwerfyl P Williams

Dirprwy Gyfarwyddwr a Dirprwy Gyfeilydd:

Rhian E Jones

Unawdwyr:

Trebor Lloyd Evans

Nia Wyn Edwards

Newyddion Diweddaraf

Santiago de Compostela

Ein trip diweddaraf oedd i ddinas hynafol Santiago de Compostela yn Galisia, Gogledd Sbaen.  Cawsom yr anrhydedd o ganu yn yr eglwys gadeiriol hardd yno ym mhrif wasanaeth y dydd  i gyfarch y pererinion. Profiad unigryw a bythgofiadwy.   Yna aethom i aros yn Cangas do Morrazo, nepell o Vigo, lle cymerasom ran mewn cyngerdd mawreddog a drefnwyd ar y cyd gan Gôr  Cymysg Coral Lestonnac  a Dawnswyr Lamranzas da Ria o dde

Darllenwch fwy..

*

Aelodau’n unig

Gall aelodau fynd i mewn yma ar gyfer negeseuon ayyb