Downloads

Caneuon

Dyma restr o ganeuon cyfredol y Cor:

Tyrd am Dro - Gareth Glyn

Calon Lan

Gwahoddiad

Benedictus - R. Arwyn

Sanctus - St Cecila Mass/ Schubert

Morte Christe - T Emrys Jones

Os Oes gen i Gân i'w chanu - Don Besig

Ddwyfol Un/ I Believe

Diolch i'r Ior/Thanks be to God

You'll Never Walk Alone/ geiriau Cymraeg Gwen Edwards

Irish Blessing

O Fab y Dyn - Eric Jones

Nile Chorus - Verdi

Va Pensiero - Verdi

Can Pedr - Gareth H Jones

Pont y Glyn - Meirion Jones

Night/Nos - Schubert

Dana Dana - Laos Bardos

Carol yr Alarch - G Glyn

Ave Verum - Viadana

Nifer o garolau Nadolig

Downloads
*

Tudalennau Arall